Gayrimenkul Hukuku


Avcı Hukuk Bürosu Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu , Kat Mülkiyeti Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Gecekondu Kanunu, Mera Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ışığında bu hukuki alanda müvekkillerine danışmanlık ve hizmet vermektedir.

 1. Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzün önlenmesi davaları
 2. Taşınmaz tescil davaları ve tescil davalarına itiraz davaları
 3. Tapu iptali davaları
 4. İntifa hakkı, sükna hakkı gibi ayni haklara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 5. Zorunlu geçit hakkı kurulması davaları
 6. Önalım (Şüf’a), Ecrimisil Davaları
 7. Tapu sicilinin düzeltilmesi, tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 8. Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 9. Kira bedelinin ödenmemesinde ihtarname çekilmesi prosedürü
 10. Kira tespiti davaları
 11. Tahliye davaları, Tahliye edilen mecurda hasar tespiti davaları
 12. Kat malikleri kurulu’nun onayını almadan bağımsız bölümünde değişiklik yapan malike karşı dava
 13. Bağımsız bölüm maliklerinin haklarına karşı yapılan tecavüzün önlenmesi davaları
 14. Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davaları
 15. Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları
TARLACI HUKUK BÜROSU
Altınova Mah. 518. Sk. No:1 Kat:8 No:29/30
Osmangazi / BURSA
Telefon : 0224 211 35 55 - Cep : 0542 684 16 68
Mail: info@tarlaci.av.tr
Site içeriği Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Digiweb Bilişim Teknoloji Hiz. Ltd. Şti. - Bursa Web Tasarımı